sergi-thumb.jpg

Bu gün yerli sahibkarların təşkil olunan sərgilərdə qarşılaşdıqları çətinliklərin hər birindən xəbərdarıq. Üzləşilən boşluqları aradan qaldırmaq və növbəti sərgilərə daha peşəkar formada yanaşmaq üçün gördüyümüz, sahibkarların bizə yönləndirdiyi məlumatları, iradları toplayıb, analiz edərək sərgilərin daha doğru təşkil olunması üçün çalışırıq. Bu fəaliyyət istiqamətində məqsədimiz gördüyümüz işlər siyahısında “sərgi keçirdik” tapşırığının qarşısına “icra olundu” simvolu qoyub kifayətlənmək deyildir. Gördüyümüz işləri sahib

Üstünlüklərimiz

Sərgilərdə iştirak

KOBSKA-nın üzvü olub olmamağınızdan asılı olmayaraq hər hansı bir yerli və beynəlxalq sərgilərdə iştirakınızı təmin etmin edə bilərik. Bütün danışıqlar və icra proseslərini öz üzərimizə götürərək təmsil etdiyiniz markanı həmin sərgiyə hazırlamaq üçün bütün gücümüzü səfərbər etməyə hazırıq.

Məlumat göndəririk

KOBSKA olaraq bizə üzv olan sahibkarların vaxtlarının məhdud olmasını anlayırıq. Məhz bu səbəbdən də üzvlərimizə faydalı olmaq üçün yerli və beynəlxalq sərgilər barəsində məlumatlar təqdim edirik.